Process

Manages Process

21
مرداد

ملاقات و قراداد

ابتدا کارفرمای محترم درخواست خود را از طریق هر یک از راه های ارتباطی به شرکت ارائه می دهد. سپس کارشناسان شرکت نسبت به بررسی درخواست اقدام می نمایند....

Read More
21
مرداد

مطالعه و طراحی

چنانچه برای برآورده ساختن درخواست کارفرما نیاز به مراحل مطالعه و طراحی باشد، تیم متناسب با درخواست تشکیل می شود. این تیم می تواند شامل هر یک از کارشناسان...

Read More
21
مرداد

بازبینی و نهایی سازی

در طی جلسات متعدد، نظرات کارفرما اخذ شده و طرح نهایی می شود. سپس طرح برای اخذ تاییدیه های لازم به مراجع زیربط ارائه می گردد. کلیه پیگیری ها...

Read More
21
مرداد

ساخت و اجرا

در این مرحله کلیه عملیات لازم برای احداث و یا مقاوم سازی ابنیه صورت میگیرد. تهیه کلیه مصالح و ابزار کار و تامین نیروی انسانی توسط این شرکت انجام...

Read More