تشکیل جلسه ی مدیران شرکت با نماینده ی مالکین پروژه مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان
16
اسفند

تشکیل جلسه ی مدیران شرکت با نماینده ی مالکین پروژه مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان

پس از پیشرفت 90 درصدی پروژه ی مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان ظرف کمتر از 6 ماه، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر،...

ادامه مطلب