مرحوم دکتر عبدالله حسینی
16
آذر

پیام تسلیت درگذشت استاد گرانقدر، شادروان مرحوم دکتر عبدالله حسینی

اگر از میان ما، زودتر از همه، زندگی تو را فرصت زنده‌بودن، به اتمام نمی‌رسانید، چیزی از آسمان و زمین کم نمی‌شد؛ ماندن تو باری بر دوش زمین اضافه...

ادامه مطلب