بازدید کارآموزان جهاد دانشگاهی از محل پروژه ی ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
09
اسفند

بازدید کارآموزان جهاد دانشگاهی از محل پروژه ی ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

در تاریخ 96/09/12 پس از انجام هماهنگی های لازم، جمعی از کارآموزان برگزیده ی مؤسسه‌ی جهاد دانشگاهی از محل پروژه‌ی مقاوم سازی و گسترش بنای ساختمان شماره ی 2...

ادامه مطلب