admin

بازدید اعضای محترم هیئت علمی
19
آذر

بازدید اعضای محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران از پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران

جمع کثیری از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، در تاریخ 97/09/19 از کارگاه ساختمانی پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران بازدید...

ادامه مطلب
بازدید جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر از محل پروژه مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سینای کاشان
22
شهریور

بازدید جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر از محل پروژه مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سینای کاشان

پس از شروع عملیات اجرایی ساختمان مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سینای کاشان، جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به همراه جناب آقای دکترخاکی صدیق به نمایندگی از مالکین در...

ادامه مطلب
    • 1
    • 2