20
آبان

شروع عملیات بازسازی کلاسهای دانشکده عمران دانشگاه تهران

با توجه به سیاست گذاری ستاد دانشکده مهندسی عمران و نیز اعتماد بیش از پیش ریاست دانشکده مهندسی عمران و معاونین، عملیات اجرایی بازسازی کلاس های درس با کمک های مالی خیرین و فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی عمران به شرکت ابنیه سازان ستاوند سپرده شد. در این پروژه مقرر گردیده است که با توجه به استانداردهای روز دنیا و متناسب با توان مالی خیرین بازسازی کلاس ها در دستور کار قرار گیرد.