شروع عملیات احداث ساختمان اصلی موسسه غیرانتفاعی سینای کاشان
01
شهریور

شروع عملیات احداث ساختمان اصلی موسسه غیرانتفاعی سینای کاشان

عملیات اجرایی ساختمان اصلی مؤسسه غیرانتفاعی سینای کاشان واقع در جاده ی کاشان – راوند، پس از نهایی شدن نقشه های سازه و معماری، در تاریخ 97/06/01 آغاز گردید و پس از تجهیز کارگاه تیم های اجرایی جهت پیشبرد هرچه سریعتر پروژه در محل کارگاه مستقر و مشغول به کار شدند.