حضور پروفسور مارک گریگوریان در محل شرکت ابنیه سازان ستاوند
15
دی

حضور پروفسور مارک گریگوریان در محل شرکت

جناب آقای پروفسور مارک گریگوریان، پیشکسوت علم نوین سازه، به دعوت مدیران شرکت، در تاریخ 95/08/26 در محل شرکت حضور یافتند و در جلسه ای با جمعی از مهندسین و متخصصین شرکت به تبادل نظر در خصوص پروژه های جاری و روش های نوین در مهندسی سازه پرداختند.