تشکیل جلسه ی مدیران شرکت با نماینده ی مالکین پروژه مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان
16
اسفند

تشکیل جلسه ی مدیران شرکت با نماینده ی مالکین پروژه مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان

پس از پیشرفت 90 درصدی پروژه ی مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان ظرف کمتر از 6 ماه، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، جناب دکتر خاکی صدیق و جناب دکتر شاعری به نمایندگی از مالکی و مدیران شرکت ابنیه سازان ستاوند در محل پروژه تشکیل شد و در این جلسه علاوه بر ارائه ی گزارشی از اقدامات اجرایی صورت گرفته، برنامه ریزی های لازم جهت تکمیل و تحویل پروژه صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان مالکین از سرعت و کیفیت اجرای پروژه ابراز خرسندی کرده و رضایت خود از همکاری با شرکت ابنیه سازان ستاوند را اعلام داشتند.