بازدید کارآموزان جهاد دانشگاهی از محل پروژه ی ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
09
اسفند

بازدید کارآموزان جهاد دانشگاهی از محل پروژه ی ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

در تاریخ 96/09/12 پس از انجام هماهنگی های لازم، جمعی از کارآموزان برگزیده ی مؤسسه‌ی جهاد دانشگاهی از محل پروژه‌ی مقاوم سازی و گسترش بنای ساختمان شماره ی 2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران بازدید کردند. با توجه به آنکه در این پروژه اقدامات فنی متنوع و منحصر به فردی در زمینه ی مقاوم سازی اصولی بنای موجود با حفظ المانهای اصلی معماری انجام گرفت، مطالب آموزنده ی فراوانی برای کارآموزان به همراه داشت و در این جلسه مدیران و مهندسین شرکت ابنیه سازان ستاوند گزیده ای از این روشها و نکات فنی و اجرایی را به کارآموزان انتقال دادند.