آگهی شناسایی پیمانکار اجرای اسکلت بتنی
07
اسفند

آگهی شناسایی پیمانکار اجرای اسکلت بتنی

شرکت ابنیه سازان ستاوند در نظر دارد نسبت به واگذاری پیمانکاری دستمزدی گودبرداری و ساخت پی و اسکلت بتنی دو بلوک 2 طبقه به مساحت جمعا 2000 مترمربع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان مهرستان اقدام نماید.
متقاضیان رزومه را به آدرس ایمیل شرکت ارسال و یا به شماره 09363736785 واتساپ نموده تا اقدامات بعدی توسط این شرکت بعمل آید.