۱۶
اسفند

تشکیل جلسه ی مدیران شرکت با نماینده ی مالکین پروژه مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان

پس از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه ی مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینای کاشان ظرف کمتر از ۶ ماه، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر،...

ادامه مطلب