07
جولای

شروع عملیات مقاوم سازی و گسترش بنای ساختمان شماره ی ۲ دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

پروژه ی ساختمان شماره ی ۲ مهندسی عمران دانشگاه تهران با هدف مقاوم سازی بنای موجود (که بیش از ۴۰ سال از تاریخ ساخت آن میگذرد) با حداقل تغییرات...

ادامه مطلب