۰۹
اسفند

بازدید کارآموزان جهاد دانشگاهی از محل پروژه ی ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

در تاریخ ۹۶/۱۲/۰۹ پس از انجام هماهنگی های لازم، جمعی از کارآموزان برگزیده ی مؤسسه‌ی جهاد دانشگاهی از محل پروژه‌ی مقاوم سازی و گسترش بنای ساختمان شماره ی ۲...

ادامه مطلب