۲۶
مرداد

کسب گواهی شرکت های خلاق توسط شرکت ابنیه سازان ستاوند

به نقل از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند این مجموعه در برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، مفتخر به دریافت گواهی شرکت های خلاق شد. شرکت ابنیه سازان ستاوند از میان شرکت‌کنندگان،...

ادامه مطلب