۲۶
مرداد

کسب گواهی شرکت های خلاق توسط شرکت ابنیه سازان ستاوند

به نقل از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند این مجموعه در برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، مفتخر به دریافت گواهی شرکت های خلاق شد.

شرکت ابنیه سازان ستاوند از میان شرکت‌کنندگان، پس از بررسی و ارزیابی کارشناسان و با رعایت استاندارد شاخص‌هایی همچون نوآوری، بروز بودن و سایر مشخصات مطابق آیین نامه پذیرش، شایسته دریافت گواهی شرکت های خلاق شد.

شرکت ابنیه سازان ستاوند  ارائه دهنده خدمات واقعیت مجازی در معماری در ایران است. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده و به یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه تبدیل شده است.