۰۱
شهریور

شروع عملیات احداث ساختمان اصلی موسسه غیرانتفاعی سینای کاشان

عملیات اجرایی ساختمان اصلی مؤسسه غیرانتفاعی سینای کاشان واقع در جاده ی کاشان- راوند، پس از نهایی شدن نقشه های سازه و معماری، در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۱ آغاز گردید و پس از تجهیز کارگاه تیم های اجرایی جهت پیشبرد هرچه سریعتر پروژه در محل کارگاه مستقر و مشغول به کار شدند.