۰۹
اسفند

بازدید کارآموزان جهاد دانشگاهی از محل پروژه ی ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

در تاریخ ۹۶/۱۲/۰۹ پس از انجام هماهنگی های لازم، جمعی از کارآموزان برگزیده ی مؤسسه‌ی جهاد دانشگاهی از محل پروژه‌ی مقاوم سازی و گسترش بنای ساختمان شماره ی ۲ دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران بازدید کردند. با توجه به آنکه در این پروژه اقدامات فنی متنوع و منحصر به فردی در زمینه ی مقاومسازی اصولی بنای موجود با حفظ المانهای اصلی معماری انجام گرفت مطالب آموزنده ی فراوانی برای کارآموزان به همراه داشت و در این جلسه مدیران و مهندسین شرکت ابنیه سازان ستاوند گزیده ای از این روشها و نکات فنی و اجرایی را به کارآموزان انتقال دادن.