• تلفن: 021-53884
  • ایمیل: info@setavandco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

مشارکت در ساخت

یکی از قراردادهایی که بین مالک و پیمانکار به عنوان سرمایه گذار و سازنده در پروژه ساخت منعقد می شود قرارداد مشارکت در ساخت است. این قرارداد در واقع جز قراردادهای مدنی دسته بندی می شود. در این قرار مالک و سرمایه سرمایه گذار طبق توافق انجام شده ای، در یک پروژه ساخت شریک شده و در پایان کار سود حاصل از این مشارکت را براساس آورده ای که هر کدام داشته اند و به نسبت تعیین شده ای تقسیم می کنند.

همان‌طور که از نام مشارکت برمی آید، این قرارداد یک نوع توافق دو طرفه است که هر یک از طرفین قرارداد آورده‌ای دارد و با توجه به نسبت آورده‌شان در منافع حاصل از این قرارداد با هم شریک می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با قراردادهای مشارکت در ساخت توسط شرکت ابنیه سازان ستاوند به صفحه زیر مراجعه کنید.

مشارکت در ساخت