• تلفن: 021-53884
  • ایمیل: info@setavandco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

طراحی و اجرای مقاوم سازی ساختمان

کشور ما ایران با توجه به موقعیت جغرافیائی، همواره دستخوش بلایای طبیعی و حوداث بی­شماری نظیر زلزله بوده است. در سالهای اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین­‌لرزه پرآسیب در نقطه‌ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است.

کاهش آسیب­پذیری و افزایش حاشیه ایمنی ساختمانهای موجود فصلی است که تقریباً به تازگی و در دودهه اخیر مطرح شده و به سرعت پیشرفت کرده است. در این راستا کوشش­های جهان شمولی به عمل آمده، از جمله شورای اقتصادی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۳، در یک اقدام بی‌سابقه، مجموعه ضوابطی را برای بهسازی ساختمانهای موجود تدوین و ارائه کرده و در نهایت، طی دهه اخیر، ضوابطی توسط FEMA (آژانس فدرال مدیریت بحران) برای ایمن سازی ساختمانهای موجود تهیه و ارائه گردیده است.

پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن علوم، این انتظار را از متخصصان و فناوران و در مجموع از جامعه علمی و حرفه‌ای کشور به وجود آورده است که مسئله‌ای چون زلزله که موجب نگرانی برای همه است به خصوص برای منطقه‌ای زلزله­خیز و خطرپذیری مانند ایران، با تدوین برنامه‌ای جدی مورد توجه قراردهند و تمهیداتی برای مقابله با خسارت ناشی از آن تدارک ببینند.

در هر حال به طور کلی بهسازی لرزه‌ای هر ساختمانی شامل دو قسمت اساسی خواهد بود. در مرحله اول مطالعات مربوط به ارزیابی لرزه‌ای وضع موجود ساختمان انجام خواهد شد که در این مرحله مشخص می‌شود آیا ساختمان مورد مطالعه برمبنای وضعیت موجود و هدف بهسازی انتخاب شده آسیب‌پذیر تلقی می‌شود یا خیر؟ در مرحله دوم درصورتیکه ساختمان نیاز به بهسازی لرزه‌ای داشته باشد روش اجرایی برای آن پیشنهاد می گردد و چنانچه این روش به تصویب و تایید افراد مرتبط برسد در ادامه نسبت به تهیه طرح نهایی بهسازی لرزه‌ای برای مقاوم‌ساختن ساختمان مورد بحث اقدام خواهد شد.

خدمات شرکت ابنیه سازان ستاوند در حوزه مقاوم سازی

کشور ما ایران با توجه به موقعیت جغرافیائی، همواره دستخوش بلایای طبیعی و حوداث بی­شماری نظیر زلزله بوده است. در سالهای اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین­‌لرزه پرآسیب در نقطه‌ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است.

کاهش آسیب­پذیری و افزایش حاشیه ایمنی ساختمانهای موجود فصلی است که تقریباً به تازگی و در دودهه اخیر مطرح شده و به سرعت پیشرفت کرده است. در این راستا کوشش­های جهان شمولی به عمل آمده، از جمله شورای اقتصادی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۳، در یک اقدام بی‌سابقه، مجموعه ضوابطی را برای بهسازی ساختمانهای موجود تدوین و ارائه کرده و در نهایت، طی دهه اخیر، ضوابطی توسط FEMA (آژانس فدرال مدیریت بحران) برای ایمن سازی ساختمانهای موجود تهیه و ارائه گردیده است.

پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن علوم، این انتظار را از متخصصان و فناوران و در مجموع از جامعه علمی و حرفه‌ای کشور به وجود آورده است که مسئله‌ای چون زلزله که موجب نگرانی برای همه است به خصوص برای منطقه‌ای زلزله­خیز و خطرپذیری مانند ایران، با تدوین برنامه‌ای جدی مورد توجه قراردهند و تمهیداتی برای مقابله با خسارت ناشی از آن تدارک ببینند.

در هر حال به طور کلی بهسازی لرزه‌ای هر ساختمانی شامل دو قسمت اساسی خواهد بود. در مرحله اول مطالعات مربوط به ارزیابی لرزه‌ای وضع موجود ساختمان انجام خواهد شد که در این مرحله مشخص می‌شود آیا ساختمان مورد مطالعه برمبنای وضعیت موجود و هدف بهسازی انتخاب شده آسیب‌پذیر تلقی می‌شود یا خیر؟ در مرحله دوم درصورتیکه ساختمان نیاز به بهسازی لرزه‌ای داشته باشد روش اجرایی برای آن پیشنهاد می گردد و چنانچه این روش به تصویب و تایید افراد مرتبط برسد در ادامه نسبت به تهیه طرح نهایی بهسازی لرزه‌ای برای مقاوم‌ساختن ساختمان مورد بحث اقدام خواهد شد.