• تلفن: 021-53884
  • ایمیل: info@setavandco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

طراحی و اجرای ساختمان

طراحی سازه های فولادی و بتنی بر اساس ضوابط و قوانین موجود نظام مهندسی ساختمان در دو حوزه احداث ابنیه و یا مقاوم سازی ابنیه از جمله فعالیت های اساسی شرکت ابنیه سازان ستاوند می باشد. تیم طراحی و مشاوره این شرکت، متشکل از اساتید و مهندسین مجرب توانسته است در طراحی ضمن رعایت نکات فنی، نسبت به ارائه طرح هایی با هزینه های اجرای مناسب اقدام کند.