خدمات اجرا و مدیریت پیمان پروژه ها

اغلب مجریان طرح های عمرانی موفق به تکمیل طرحهایشان، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شوند، به همین جهت با مشکلات زیادی مواجه می باشند. تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طراحی ها ، حجم عظیم فعالیت ها و تعداد زیاد سازمان ها و افراد درگیر در طرح، همگی از مسائلی هستند که اغلب مجریان طرح را در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارند. معضلات ناشی از این مسائل، زمانی نمود بیشتری خواهد داشت که مجری طرح تجربه و تخصص لازم را در اداره کردن پروژه های مدیریت پیمان مشابه کسب نکرده باشد و علیرغم نداشتن ذهنیت روشن نسبت به فعالیتها ونیازهای آتی پروژه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی طرح را نیز بر عهده گیرد.

درصد مدیریت پیمان با توجه به نوع قرارداد درصد متفاوت است. این تفاوت بسته به حجم کار و نوع قراردادی که منعقد می‌شود، با میزان درصد و حق‌الزحمه مجری و پیمانکار ساختمان، یک رابطه مستقیم دارد. بسته به حجم کار، میزان درصد مدیریت پیمان نیز کمتر و یا بیشتر می‌شود.

اگر مدیریت پیمان یا مدیریت طرح در اواسط فاز طراحی و یا زودتر به کار گرفته شود، با ادغام شدن درون تیم طراحی و هماهنگی با تیم طراح قادر خواهد بود تجربیات و مهارتها مربوط به ساخت را در طراحی ها اعمال نماید تا منجر به کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرح ها و افزایش امکان آنالیز مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت گردد.

شرکت ابنیه سازان ستاوند انواع پروژه های ساخت و ساز، مقاوم سازی، نوسازی و بهسازی را در قالب پیمان مدیریت برای کارفرماهای حقیقی و حقوقی انجام میدهد و هیئت موسس و تیم اجرایی موسسه در این زمینه سابقه ای طولانی و تجربه ای منحصر بفرد دارد.

خدمات مدیریت پیمان در مجموعه ابنیه سازان ستاوند:

 • خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره
 • تعیین خط مشی های اجرایی پروژه و رویه ها
 • برنامه ریزی، تهیه برنامه های زمان بندی، کنترل
 • پیشرفت عملیات و گزارش دهی به کارفرما
 • هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت
 • کنترل و هماهنگی در مورد حمل و نقل، مواد و مصالح
 • کنترل مواد، مصالح وتجهیزات
 • بازرسی میدانی، تست و راه اندازی
 • برآورد و کنترل هزینه
 • تهیه اسناد و مدارک
 • کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
 • مساعدت در امر استخدام و آموزش پرسنل بهره برداری